O nas

KGS sp. z o.o. posiada dwie kopalnie bazaltu o łącznych zasobach 40 mln ton. Sprawdzony zespół ludzi z wieloletnim doświadczeniem zajmuje się pozyskiwaniem surowca i produkcją kruszyw. Najnowsze technologie, wiedza i doświadczenie oraz determinacja w osiągnięciu celu, gwarantują najwyższą jakość produktu i dostaw.
Spółka produkuje kruszywa bazaltowe, wykorzystywane w budowie dróg, wyrobach asfaltowych, betonowych oraz budownictwie przemysłowym.

Zakład produkuje pełen asortyment kruszyw bazaltowych: piasek, grysy, tłuczeń, kamień hydrotechniczny oraz mieszanki.
Dysponuje własną bocznicą kolejową w Jędrzychowicach koło Zgorzelca.

Złoże bazaltu o fantastycznym składzie chemicznym. Całość zasobów kopalni przeznaczona jest na produkcję mączki bazaltowej.
Inwestycja jest w trakcie realizacji i doskonale wpisuje się w strategię Europejskiego Zielonego Ładu.

Spółka planuje rozpoczęcie inwestycji w oparciu o Kopalnię Bazaltu Gronów polegającej na zbudowaniu Zakładu Produkcji Prętów Bazaltowych.
Innowacyjna technologia produkcji i własne zasoby surowca to niezaprzeczalne atuty przedsięwzięcia. Pręty bazaltowe to ekologiczna i ekonomiczna alternatywa dla tradycyjnych wyrobów stalowych.

Mączka bazaltowa stale zyskuje na popularności. Szeroki wachlarz zastosowań mączki bazaltowej oraz jej ekologiczny charakter to największe zalety produktu. Uruchomienie produkcji mączki to priorytetowa inwestycja. Wysokowydajny młyn pozwoli na produkcję roczną na poziomie nawet 200 000 ton.

W wyniku nawiązanej współpracy z Instytutem Łukasiewicza w zakresie możliwości rozwoju technologii produkcji mączki bazaltowej i jej granulatów oraz innowacji w zakresie produkcji włókna bazaltowego i jego pochodnych jak np. prętów bazaltowych, w grudniu 2022 r. KGS sp. z o.o została członkiem klastra „Polskie Technologie Bazaltowe” zorganizowanego przez Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” i Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych.

Klaster będzie służył transferowi wiedzy w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań w sektorze technologii bazaltowych oraz kompozytów z ich zastosowaniem.

Prowadząc działalność wydobywczą i przemysłową ingerujemy w środowisko naturalne oraz w życie bliższych i dalszych sąsiadów.
KGS sp. z o.o. przykłada szczególną wagę do kwestii związanych z ochroną środowiska naturalnego. Uważamy, że korzystanie z zasobów naturalnych oczywiście przynosi korzyści dla ludzi, ale tym bardziej zobowiązuje do dbania
o minimalizowanie wpływu tej działalności na otoczenie oraz rekultywację wykorzystanych terenów.
Chcemy także być częścią społeczności lokalnej. Staramy się wspierać lokalne inicjatywy i być po prostu „dobrym sąsiadem”.